Organizačný poriadok TK Kysak

 

 

Článok I.

TK Kysak riadi a organizuje svoju činnosť na základe prijatých stanov na Ministerstve vnútra pod číslom spisu VVS/1-900/90-395 59. Ďalej svoju činnosť riadi a všeobecne zaväzuje záväznými predpismi a normami.

 

 

Článok II.

Kontrolu hospodárenia uskutočňuje revízna komisia jedenkrát ročne. Výkonný výbor resp. jeho zodpovedný pracovník zabezpečí všetky potrebné materiály a doklady pre kontrolnú činnosť. Výkonný výbor zabezpečí vedenie účtovníctva. S výsledkami hospodárenia musí byť oboznámená členská schôdza.

 

 

Článok III.

 

Výšku členského a oddielových príspevkov stanovuje výkonný výbor.

 

 

Článok IV.

 

Organizačný poriadok sa môže zmeniť, alebo doplniť na podnet ktoréhokoľvek člena TK Kysak, alebo jeho funkcionára. Zmena musí byť prerokovaná vo výkonnom výbore. Navrhovanú zmenu schvaľuje výkonný výbor a musí byť súčasťou zápisnice z rokovania výkonného výboru. Na základe zápisnice predseda vykoná potrebné úpravy Organizačného poriadku.

 

 

Článok V.

 

Ods.1 - organizácia brigád

 

Brigády pri údržbe a opravách tenisových kurtov v priebehu sezóny budú oznamované v oznamoch na internetovej stránke klubu. Budú tiež oznamované e-mailom každému členovi. Každá brigáda bude mať svojho organizátora. Organizátor vyhotoví z každej brigády zápisnicu, ktorá bude obsahovať celkový počet odpracovaných hodín a v členení počet odpracovaných hodín každého brigádnika. Organizátor počas brigády riadi činnosť prítomných brigádnikov. Vzhľadom na to, že organizátor okrem riadenia, na brigáde aj pracuje, očakáva sa aktívny prístup zo strany všetkých zúčastnených. To znamená, že ak niekto ukončil činnosť, ktorú mal určenú, má sa u organizátora aktívne zaujímať o pridelenie ďalšej práce.

Počas brigády je zakázané konzumovať iný alkohol okrem piva. Konzumácia piva je dovolená v množstve jedno pivo na 2 hodiny brigády. Občerstvenie bude zväčša zabezpečené organizátorom, hlavne počas veľkých sobotných brigád. Organizátor určite rád v rámci možností zabezpečí po ukončení brigády pre všetkých ochotných brigádnikov pohostenie.

Organizátor má právo vylúčiť z brigády účastníka, ktorý porušil vyššie uvedené pravidlá, je pod zjavným vplyvom alkoholu, alebo nejaví záujem o prácu. Nikto nechce, aby sa pracovalo bez odpočinku, no všetko musí prebiehať v rámci rozumných pravidiel.

 

Ods.2 - odmena za brigádu

 

Po ukončení sezóny sa zráta celkový počet odpracovaných brigádnických hodín za sezónu a počet odpracovaných hodín za celú sezónu pre každého člena TK. Celková suma vybratá za prenájom kurtov od členov TK bude určená k výplate brigádujúcim členom TK. Táto suma sa vydelí celkovým počtom odpracovaných hodín za celú sezónu, táto hodinová sadzba sa u každého brigádnika vynásobí jeho celkovým počtom odpracovaných brigádnických hodín v sezóne a vyplatí sa mu ako odmena za brigády.

 

 

 

Ankety

Páčia sa vám tieto stránky?
 

Kto je Online

Máme online 1 hosťa 

Počítadlo

Dnes0
Včera6
Týždeň6
Mesiac94
Všetko17747

VCNT - Visitorcounter

Dátum

Utorok, 16 Júl 2024

Čas

Meniny má

Predvčerom: Kamil
Včera: Henrich
Dnes: Drahomír
Zajtra: Bohuslav
Pozajtra: Kamila