Tenisový klub Kysak bol zaregistrovaný pre príjem podielu zo zaplatenej dane pre rok 2017 (zdaňovacie obdobie 2016).

 

Každý z vás, kto za rok 2016 bude platiť dane, môže rozhodnúť, ako bude naložené s ich časťou (2% alebo 3%). Nič vás to nestojí, iba rozhodnete, že časťou vami zaplatených daní nebude neadresne disponovať štát, ale podporíte konkrétnu zmysluplnú aktivitu vo vašom okolí.

Tenisový klub Kysak je občianské združenie, ktoré si dalo za úlohu starať sa o rozvoj tohto krásneho športu v okolí Kysaku. Toto si vyžaduje okrem iného aj finančné prostriedky, ktorých na takúto činnosť, ako to už býva, nikdy nie je dostatok.

Uvedomujeme si, že vás rozhodnutie poukázať podiel z dane bude stáť určitú "papierovú námahu", preto pripájame podrobný postup, ako na to.

Výška podielu zaplatenej dane musí byť minimálne 3 € pre fyzickú a 8 € pre právnickú osobu. Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 

Postup pri poukázaní:

 

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:

 • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom zamestnávateľa požiadajte o vystavenie Potv rdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2016, alebo si ho stiahnite TU a dajte ho vyplniť zamestnávateľovi.
 •  
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 •  
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukáz aní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016.
 • V riadku 09 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 10 napíšte 2% (3%) z tejto sumy, zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 11 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
 • Obidve tlačivá môžete priniesť niektorému z členov výkonného výboru Tenisového klubu do 2.5.2017 (radšej skôr). Môžete ich doručiť aj priamo vášmu daňovému úradu. V mzdovej učtárni by vám mali pomôcť pri vypĺňaní tlačív; ak nie, obráťte sa priamo na nás, radi Vám poradíme.

 

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a sami si podávate daňové priznanie:

V Daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A aj typu B sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane v prospech jedného prijímateľa. Vypočítajte si:
a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

Tu sú údaje o našej organizácii, ktoré vpíšete do príslušneho oddielu daňového priznania:

IČO: 42249210

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Tenisový klub Kysak

Ulica: Kysak

Súpisné/orientačné číslo: 363

PSČ: 04481

Obec: Kysak

 

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie podielu z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. 2% z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby v Časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1. prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V DP časti IV, kolónke 4, napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane.

 

Výpočet 1,5% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v roku 2016 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane, zvyčajne do 31.3.2017) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V DP časť IV., kolónke 3 vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 • Ak ste v roku 2016 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane, zvyčajne do 31.3.2017) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V DP časť IV., v kolónke 1 a 2 vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

 

Tu sú údaje o našej organizácii, ktoré vpíšete do príslušneho oddielu daňového priznania:

IČO: 42249210

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Tenisový klub Kysak

Ulica: Kysak

Súpisné/orientačné číslo: 363

PSČ: 04481

Obec: Kysak

 •  
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

 

Ak budete mať problémy pri poukázaní podielu dane pre našu organizáciu, obráťte sa nás, radi Vám poradíme. Ďalšie informácie môžete získať aj u vášho účtovníka alebo na www.rozhodni.sk.

 

Ankety

Páčia sa vám tieto stránky?
 

Kto je Online

Máme online 2 hostí 

Počítadlo

Dnes12
Včera6
Týždeň48
Mesiac89
Všetko17566

VCNT - Visitorcounter

Dátum

Sobota, 22 Jún 2024

Čas

Meniny má

Predvčerom: Valéria
Včera: Aloiz
Dnes: Paulína
Zajtra: Sidónia
Pozajtra: Ján