Súťažný poriadok tenisovej Ligy organizovanej TK Kysak na rok 2014

 

 

Preambula

 

 

Tenisovú ligu(TL) vyhlasuje Výkonný výbor(VV) Tenisového klubu(TK) Kysak za účelom športového vyžitia svojich členov. Pretože ide o džentlmenský šport, je potrebné, aby sa všetci účastníci TL takto aj správali a pristupovali zodpovedne ku všetkým zápasom TL a všetkým jej účastníkom. Zápasy TL prebiehajú po vzájomnej dohode oboch hráčov, ktorí si dohodnú termín, miesto a materiálno-ekonomické zabezpečenie. Pokiaľ vyzvaný hráč z akéhokoľvek dôvodu neprijme výzvu vyzývateľa, mal by vyzvaný v rámci džentlmenského prístupu sám navrhnúť skorý nový termín, ktorý bude vyhovovať obom hráčom.

 

 

Článok I.

Vyhlásenie tenisovej ligy

 

 

Konanie TL je stanovené na obdobie od 1.6.2014 do 30.9.2014. Jej organizáciu vyhlasuje VV TK Kysak.

 

 

Článok II.

Prihláška do TL

 

 

V termíne do 31.5.2014 je oprávnený sa do TL prihlásiť:

- v kategóriách „A“ a „B“ každý člen TK Kysak

- v kategórii „Z“ ktokoľvek

Hráči, ktorí sa v stanovenom termíne neprihlásia, sa môžu prihlásiť dodatočne po schválení VV.

 

 

Článok III.

Postupnosť zápasov

 

 

Aby sa predišlo nahromadeniu zápasov v poslednom mesiaci, každý hráč je povinný odohrať do 30.6. minimálne 25% z celkového počtu zápasov, do 31.7. minimálne 50% z celkového počtu zápasov, do 31.8. minimálne 75% z celkového počtu zápasov a do konca súťaže všetky stanovené zápasy. Pokiaľ hráč v uvedených časových intervaloch neodohrá stanovený počet zápasov, za každý neodohratý zápas mu bude odobraný 1 bod. Pokiaľ mu zranenie nedovolí do určených termínov odohrať predpísaný počet zápasov, posúva sa tento termín o dĺžku zranenia. Zranenie však musí byť zverejnené na stránke klubu a hráč nesmie hrať po túto dobu žiadne iné ligové ani turnajové zápasy. Sporné prípady rieši výkonný výbor.

 

 

Článok IV.

Hrací systém

 

 

Hrá sa podľa platných tenisových pravidiel na 2 víťazné sety. Za stavu 6:6 sa hrá skrátená hra (tiebreak). Za vyhratý zápas sa pridelia 3 body, za prehru 1 bod a za neodohratý zápas je 0 bodov. Hrá sa systémom každý s každým. Zo súčtu bodov sa robí celkové poradie. Hráči si dohodnú termíny hry individuálne.

TL sa hrá na tenisových kurtoch Kysak. Hráči musia byť riadne ustrojení a v tenisovom úbore. Hrá sa podľa pravidiel STZ pre hru bez rozhodcu. Vo výnimočných prípadoch, so súhlasom oboch hráčov, môže byt zápas rozhodovaný rozhodcom, na ktorom sa dohodnú.

 

 

Článok V.

Nahlasovanie výsledkov

 

 

Porazený hráč je povinný nahlásiť výsledok zápasu koordinátorovi TL e-mailom najneskôr do troch dní po ukončení zápasu vo forme stav na sety a stav gemov v jednotlivých setoch. Ak mu okolnosti nedovoľujú nahlásiť stav, musí o to požiadať svojho víťazného spoluhráča. Zodpovednosť za nahlásenie výsledku však naďalej zostáva na hráčovi, ktorý prehral. Ten preto musí byť v tejto veci aktívny a musí si overiť, či skutočne došlo k nahláseniu výsledku.

Nahlasovanie výsledkov sa v predošlom ročníku ukázalo ako veľká slabina. Žiadame účastníkov tohto ročníka, aby k tejto činnosti pristúpili s väčšou zodpovednosťou. Neradi by sme pristúpili k udeľovaniu sankcií za nenahlasovanie výsledkov vo forme straty bodov, ale ak sa v tomto ročníku situácia nezlepší, budeme musieť k tomu pristúpiť.

 

 

Článok VI.

Zranenie hráča

 

 

Hráč, ktorý predpokladá, že pre zranenie nebude môcť hrať dlhšie ako 14 dní sa prihlási do zoznamu zranených hráčov. V čase zaradenia do zoznamu zranených nesmie zranený hráč vyzývať ani prijímať výzvy na zápasy do TL, nesmie hrať žiadne zápasy TL ani sa zúčastňovať turnajov organizovaných TK Kysak.

 

 

Článok VII.

Dohodovacie konanie

 

 

Hráč, ktorý opakovane neúspešne vyzval iného účastníka TL na zápas, sa môže obrátiť na koordinátora TL, ktorý sa pokúsi o zaistenie plynulosti TL v spolupráci s VV.

Ak sa aj napriek tomu nepodarí pre neochotu jedného z hráčov konanie zápasu zabezpečiť, VV môže rozhodnúť o kontumácii zápasu so stavom 6:0 6:0 v prospech hráča, ktorému nebolo so strany spoluhráča umožnené zápas odohrať.

 

 

Článok VIII.

Odhlásenie sa z TL

 

 

Každý hráč TL sa môže v priebehu súťaže slobodne odhlásiť z TL. Musí to urobiť písomne. V tomto prípade sa všetky zápasy odohraté s týmto hráčom anulujú.

 

 

Článok IX.

Diskvalifikácia

 

 

Ak hráč podľa článku III. neodohral 50% zápasov, je automaticky diskvalifikovaný z TL. V tomto prípade sa všetky zápasy odohraté s týmto hráčom anulujú.

 

 

Článok X.

Vyhlásenie výsledkov TL

 

 

VV najneskôr do 14 dní po ukončení TL vyhlási výsledky súťaže. V prípade rovnosti bodov rozhodujú o lepšom umiestení kritériá v uvedenom poradí:

- počet vyhratých zápasov, do úvahy sa berú iba vzájomné zápasy medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov 

- celkový počet vyhratých zápasov

- celkový počet vyhratých setov

- celkový počet vyhratých gemov

- ak sa aj po uplatnení všetkých kritérií nerozhodne, rozhodne dodatočný vzájomný zápas

 

 

Článok XI.

Koordinátor TL

 

 

Koordinátorom TL pre rok 2014 je Igor Staurovský. E-mail: igorstau@gmail.com

 

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 

Všetky sporné situácie bude riešiť Výkonný výbor TK Kysak. Výkonný výbor má právo zmeniť, alebo doplniť tento súťažný poriadok aj v priebehu TL, ak to zistené poznatky budú vyžadovať. O zmene súťažného poriadku budú všetci účastníci TL informovaní e-mailom.

 

 

Ankety

Páčia sa vám tieto stránky?
 

Kto je Online

Máme online 3 hostí 

Počítadlo

Dnes1
Včera12
Týždeň52
Mesiac90
Všetko17567

VCNT - Visitorcounter

Dátum

Nedeľa, 23 Jún 2024

Čas

Meniny má

Predvčerom: Aloiz
Včera: Paulína
Dnes: Sidónia
Zajtra: Ján
Pozajtra: Tadeáš